Barion Pixel
Connect with us

Versmondó folyóirat

 

Ha elő szeretne fizetni a Versmondóra, azt itt teheti meg:
elnok@vers.hu

Bővebb információ a lapról és az előfizetésről:
+36(30)9223-573

 

www.versmondo.hu

A Versmondó című, évente négy alkalommal (hat szám), 1500 példányban megjelenő folyóirat olyan szakmai lap, amely az információk áramoltatásán, a tájékoztatáson túl hasznos ismereteket nyújt az olvasóknak, az egyesület tagságának és az érdeklődőknfek. 1997 augusztusától lapunk az interneten is olvasható. A Versmondó főszerkesztője: Kiss László.

A Magyar Versmondók Egyesületének legfontosabb kommunikációs és kultúraközvetítő eszköze a Versmondó folyóirat és annak internetes változata (www.versmondo.hu).

 A „Versmondó” című szakmai lap olyan, a nemzetközi palettán is egyedülálló folyóirat, amely a különböző események elemzésével, értékelésével – a lap hasábjain keresztül – orientálja és segíti mindazokat, akik a verssel bármilyen kapcsolatban állnak.
Az újságnak – az egyesület tagságán kívül – jelentős számú könyvtár, iskola is előfizetője, így hatóköre sokkal szélesebb, mint csupán az egyesület és környezete. A Versmondó viszonylag rövid idő alatt komoly szakmai tekintélyt vívott ki magának, rangos, a versmondás elméletével foglalkozó szakember, irodalomtörténészek, írók, költők csatlakoztak a folyóirathoz, támogatva annak szellemiségét és elismerve szakmai színvonalát. A rovatokra tagolt lap átfogóan foglalkozik a költészettel és a versmondás egészével, a verselemzéstől a vers megszólaltatásáig. Rendszeresen közöl kritikákat a különböző versmondó és versszínházi eseményekről, versenyekről, költészeti találkozókról, fesztiválokról, hírt ad a különböző műhelyek céljáról, feladatairól, tevékenységéről is. Irodalom-népszerűsítő és orientáló szerepéhez mérten rendszeresen jelennek meg a lapban olyan irodalmi értékek vagy ritkaságok, amelyek meghatározóak a magyar művészeti életben. Interjúk, portrék, versek, prózák, esszék, és a hozzájukm tartozó szakmai visszhang a Versmondóban éppúgy ott van, mint a lényeges laudációk, pályázatok, felhívások, eredményismertetők. Az újság szellemi-kapocsszerepet tölt be a határainkon kívül élő magyarság körében, hiszen a lap révén nemcsak fontos információhoz és orientáló elemzéshez, szakcikkekhez jutnak, de a magyar nyelv fennmaradását segíti, a határon túli magyarság irodalmi, kulturális és nemzeti identitásának erősödését eredményezi.
A lap szerkesztésében a kortárs korosztály tagjai is részt vesznek azzal, hogy az általuk szervezett eseményekről, rendezvényekről, fesztiválokról írásaikban beszámolnak. Cikkeket, kritikákat, tudósításokat, tanulmányokat írnak, jelentetnek meg a folyóiratban.
Az elmúlt években Erdélyi Erzsébet – Nóbel Iván sorozatában bemutattuk a határainkon kívüli irodalom reprezentánsait (Sziveri Jánostól, Kannás Alajoson keresztül Csiki Lászlóig sok-sok kiválóságot). Folyamatosan hírt adunk a legjelentősebb hazai versmondó eseményekről, rendezvényekről, versenyekről. Állandó rovataink: Tanulmányok, Évfordulók, Portrék, Versenyről- versenyre, Bemutatjuk, Könyvajánló.
Számainkat rangos grafikusok bemutatásával illusztráljuk, így többek között egy-egy számban bemutattuk Kondor Bélát, Szalay Lajost, Reich Károlyt, a kortárs Lévay Jenőt. Régi tervünk, hogy újságunk eljusson minél több felsőfokú tanintézetbe, illetve a jelenleginél sokkal több középiskolába. Lapunk terjesztését postai úton egyesületünk végzi, szakmai forgalmazónk egyike az Írók Boltja.

Korcsoportok szerinti bontás: a pedagógusok révén önálló megcélzott korosztályt képviselnek az általános és középiskolások. Ebben a körben elsődleges feladat a mindennapi kommunikációban a magyar nyelv törvényszerűségeinek értelmes, megfelelő használata, az igényesség visszaállítása (választékos fogalmazásmód a mindennapokban). A felsőoktatási intézmények hallgatói, valamint a felnőttek, akik körében cél a költészet, az olvasás mindennapiságának, mint a kultúra legalapvetőbb továbbélését jelentő eszközének visszaállítása. A nyugdíjasok, akiknél szellemi táplálékként és egyfajta új életcélként jelentkezik a vers. A területiség a más régiókban élők különböző szintjét és beállítottságát jelenti: az Északkelet-magyarországi Regionális Versmondó Egyesület vagy az MVE Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete például azonos célokért kűzd ugyan, de egészen más összetételű társadalmi helyzetből kell hogy kiinduljon, s ez rendkívüli mértékben meghatározza az érdeklődési kört és a közvetítés eszközeit is. A szakmaiság terén a professzionalitás és a hobbi szintű tartalmas időtöltés közti különbsége jelent érdeklődésbeli differenciát. A hivatásos előadóművészek, színészek, pedagógusok, versrendezők épp-úgy igénylik az érdekképviseletet, a szakmai konzultációt, az iránymutatást, a rendezvényszervezést, az irodalmi híreket, mint a verssel hobbi szinten foglalatoskodó, de arányait tekintve az életük meghatározó részét kitevő emberek. Együtt azonban nem kezelhetők, tehát a szerkesztőség minden esetben külön célozza meg a két csoportot.

A nyomtatott változatot a tagok és a tagszervezetek értelemszerűen megkapják, ezenkívül a határainkon túli kulturális szervezetek számára is megküldjük. A lap hasábjain rendszeresen beszámolunk a versmondó és költészeti eseményekről, történésekről, fesztiválokról, portré jelleggel az egyénre is összpontosítunk, mind előadói, mind pedig nézői körből, mert tapasztalataink szerint így még inkább érdekeltnek, érintettnek érzik a verskedvelők magukat és jobban hozzányúlnak más irodalmi történések leiratához is. Ezzel növeljük az irodalmi élet aktív résztvevőinek számát.

A weboldal teljes látogatottságából képet kaphatunk az olvasói körre, az érdeklődés tárgyára és az érdeklődők számára, területiségére vonatkozóan is, felméréseink alapján ez 85 %-ban tükrözi a nyomtatott változat olvasói körét:

A Versmondó elektronikus változatának látogatottsági mutatója 2009 májusában:

 

Napi Statisztika: Május 2009

Nap

Találatok

File-ok

Lapok

Látogatók

Oldalak

KByte

1

15273

5.08%

11788

4.90%

761

5.86%

299

5.50%

384

6.38%

93148

4.75%

2

20213

6.72%

16077

6.69%

987

7.60%

389

7.16%

503

8.36%

133617

6.81%

3

26356

8.77%

20557

8.55%

1130

8.70%

384

7.06%

519

8.63%

159166

8.11%

4

25975

8.64%

20474

8.52%

1085

8.36%

394

7.25%

590

9.81%

156600

7.98%

5

18581

6.18%

13872

5.77%

767

5.91%

362

6.66%

558

9.28%

141091

7.19%

6

19296

6.42%

15668

6.52%

911

7.02%

403

7.41%

575

9.56%

135281

6.89%

7

20734

6.90%

17020

7.08%

909

7.00%

430

7.91%

618

10.27%

144637

7.37%

8

25140

8.36%

21351

8.88%

938

7.22%

451

8.30%

613

10.19%

160239

8.17%

9

27214

9.05%

21246

8.84%

1050

8.09%

410

7.54%

591

9.82%

167889

8.56%

10

25050

8.33%

19932

8.29%

1071

8.25%

409

7.52%

617

10.26%

171541

8.74%

11

24734

8.23%

19013

7.91%

930

7.16%

441

8.11%

630

10.47%

145673

7.42%

12

17664

5.88%

15024

6.25%

796

6.13%

354

6.51%

488

8.11%

113387

5.78%

13

17507

5.82%

15005

6.24%

833

6.41%

371

6.82%

499

8.29%

120833

6.16%

14

16912

5.63%

13383

5.57%

818

6.30%

345

6.35%

442

7.35%

119251

6.08%

 

 

A nyomtatott és az elektronikus kiadás közötti különbségek a termék megjelenésének jellegéből adódnak. Az Internetes felületen jóval több és naprakészebb információt, képeket, a tanulmányokra reakciókat, friss híreket, pályázatokat is tesz a szerkesztőség, kutathat a látogató a korábbi számokban megjelent írások között, a Fórumon véleményt nyilváníthat, sőt önmaga is írhat a Versmondóba.

Ugyanakkor a nyomtatott sajtóorgánum formátumát a site is megtartja, így könnyen beazonosítható, és a megszokott, kedvelt megjelenési formát találja a látogató a világhálón is.

 A Magyar Versmondók Egyesületének egyébiránt a Versmondó folyóirat az egyik kézenfekvő és leghatékonyabb eszköze a kapcsolattartásban, a szervezésben és a koordinációban, a kultúraközvetítésben, hiszen a látogatók valamennyi versmondó és költészeti eseményről, kulturális hírekről, pályázatokról, találkozókról és média megjelenésről értesülhetnek, a fórumon keresztül bármikor véleményt nyilváníthatnak, interaktív módon irányíthatják saját helyzetüket a versmondó kultúra hazai és nemzetközi áramlásában. A honlap egyértelműen segíti a rendezvényeken való nagyszámú részvételét a hazai, valamint a határainkon kívül élő magyar ajkú versmondóknak és pedagógusoknak, mindamellett a magyar nyelv tanulásának és karbantartásának is kiváló eszköze.

A lap 1500 példányban jelenik meg, remmitenda nélkül, s ez ritkaság. Az olvasottság az egyes számokon belül is nő (ez kiderül a fórumból és a találkozókon megjelentek tájékozottságából), és maga a példányszám is jelentős növekedésen ment keresztül.

Meggyőződésünk, hogy folyóiratunk szakmai kisugárzása, szervező és mozgósító ereje révén nem csupán egy szűk szakmai érdeket szolgál, hanem a hazai és sok tekintetben a határainkon kívül élő magyarság művelődését is.

 

To Top