Barion Pixel
Connect with us

A Magyar Versmondók Egyesületéről

A vers, amely napjainkban ismét reneszánszát éli, 1992-ben intézményesített formában is hangot kapott. Előbb megszólaltak azok, akik fejükbe vették, hogy – Kosztolányi szavaival élve – föltámasztják a verset a könyvek soraiból, aztán csatlakozott hozzájuk néhány másik, majd több száz és ezer ember. Ebből lett a Magyar Versmondók Egyesülete.

A Magyar Versmondók Egyesülete a rendszerváltás után elsők között létrejött társadalmi szervezetek egyikeként tevékenykedik a hazai és határon túli magyar költészet és versmondás népszerűsítéséért. Regionális és külföldi tag-, illetve társegyesületeivel, intézményekkel közhasznú ernyőszervezetként tartja életben és koordinálja a magyar nyelvű versmondó mozgalmat. A kifejezetten a versmondással foglalkozó hazai civil szervezet csaknem valamennyi rangos versmondó verseny, műhely, továbbképzés, tábor és találkozó szakmai segítője, a költészet és a versmondás elismert letéteményese. Célunk a vers emberközelbe helyezése, a költészet, mint a magyar nyelv éltetője, társadalmi rangjának visszaállítása.

A Magyar Versmondók Egyesülete vállalt célkitűzéseinek megfelelően teljesíti feladatait, amely a hazai és sok tekintetben a határainkon kívüli magyar versmondó kultúra színvonalának emelkedését eredményezte. A versmondás új lendületet kapott, s a mozgalom szervezői és aktív résztvevői, gyakorlói újult erővel végzik munkájukat, vállalt feladataikat. Színvonala és „tömegessége” meghaladja a korábbi évtizedeket, így napjainkra igazi mozgalommá vált.

Tagozatok és programok

Az egyesület tagozatai korosztályonként és szakmai alapon szerveződnek. Ifjúsági, felnőtt, nyugdíjas, pedagógus és szakmai tagozatokba tömörülnek a versmondók. A tagozatok munkáikat összehangoltan végzik. Ennek eredményeként az általános iskolai korosztályt tömörítő ifjúsági tagszervezet a versmondást meghaladóan, illetve azon túlmutatóan, a tanulók a mindennapi kommunikációban is segít, hogy a diákok a magyar nyelvet törvényszerűségeinek megfelelően használják. Ennek érdekében 1993-tól kezdődően az Országos Pedagógiai Intézettel, valamint a pásztói Dózsa György Általános Iskolával Együttműködve Országos Vers és Próza-mondó Versenyt rendezünk a NYIK-es iskolák tanulói számára, a nyelvi-kommunikációs rendszerben tanító pedagógusoknak pedig konferenciát szerveztünk. A rendezvény sajnálatos módon 2002-ben megszűnt, felélesztésében – Siklóson – Egyesületünk is közreműködött. Ugyancsak az iskolai korosztály anyanyelvi kultúráját segítendő rendeztük meg a korábbi években két alkalommal (több társszervezettel együtt) a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolával együtt Tatán, az enyhén fogyatékos gyerekek – Eötvös József nevét viselő – vers és prózamondó versenyét, valamint a beszédfogyatékos gyerekek számára az Őze Lajos Versmondó Versenyt. Az események külön pozitívuma, hogy a versenyen résztvevők köréből egyre többen fordulnak elő más versenyeken. Általános és középiskolás tanárok számára két alkalommal hirdetett és rendezett 120 órás „Versrendezői” tanfolyamot (1999/2000. tanév és a 2001/2002. tanév) Győr-Moson-Sopron megyei tagszervezetünk, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátussal közösen pedig a vers- és prózamondó előadóművész képesítés tanfolyamát és vizsgáját szervezzük. A nagy országos vers és prózamondó versenyek közül – más szervezetekkel együtt – kezdeményezésünk révén született újjá József Attila vers- énekelt vers és prózamondó versenyt szervezzük. Közreműködői, segítői vagyunk a Berzsenyi, a Ratkó, az Arany János, Petőfi, az „Anyám fekete rózsa”, Radnóti, Babits és még számos megyei, regionális és helyi versmondó versenyeknek, azok létrehozásának, illetve felélesztésének, az Északkelet-magyarországi Regionális Versmondó Egyesülettel közösen pedig a legnagyobb költészeti és pódiumművészeti seregszemléjének, a Kaleidoszkóp nemzetközi VersFesztiválnak.

Nyári táborok, műhelyek, szemináriumok

A nyári intenzív képzések célja a hivatásos és az amatőr versmondó összefogása és képzése. Azért dolgozunk, hogy az évtizedek óta eltűnt (és letűnt) előadóművészetet föltámasszuk: új Latinovitsok, új Mensárosok nőjenek, a kor mentalitásához igazodva; új költők és írók vehetik át a stafétát, a kortárs költészet ismertté válhat. Talán idolokká válhatnak a valóban értékes emberek is. És végső soron teret adhatunk egy természetes folyamat természetes felzárkózásának, gyorsulásának: az irodalom, a költészet évek, évtizedek munkáját foghatja össze, és vetítheti előre. Ezek: a Csornai Regionális Verstábor, a balatonszemesi Gyermekversmondó Tábor, a Versművészeti Szeminárium, a Színész- és Előadóművész Felkészítő Műhely, a Parnasszus Írásművészeti Műhely, a Székelykeresztúr Versmondó Tábor, a Vajdasági Szép Szó Tábor Horgoson és a Szilágysági Versmondó Tábor Szilágycsehben.

A Magyar Versmondók Egyesületének kiemelt rendezvényei:

• „Regösök húrján” Országos Általános Iskolás Vers- és Prózamondó Verseny
(elődöntők: Kiskunfélegyháza, Veszprém, Budapest – döntő: Pápa)
• József Attila vers-, énekelt vers és prózamondó verseny, Tatabánya
(A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátussal és tatbányai a Közművelődés Házával és közösösen)
• Kondor Béla, Nagy László és Szécsi Margit Országos Versmondó Verseny
• Kaleidoszkóp nemzetközi VersFesztivál
• Radnóti Miklós Vers- és Prózamondó Verseny, a versenyek versenye
• Latinovits Zoltán országos vers- és prózamondó találkozó
• VersGála – Költészet Napi Találkozó, az egyesület jubileumi ünnepsége
• Lélektől lélekig Gyermekfesztivál Siklós
• Gyermekversmondó Táborok
• Versművészeti Szeminárium
• Színész és Előadóművész Felkészítő Műhely
• Parnasszus Írásművészeti Műhely

A programok célja a tény elfogadtatása: a vers a mindennapi, emberi gondolat mesteri megfogalmazása. Ha egy számítógépes programot naponta használunk, miért ne használhatnák a verseket érzéseink, törekvéseink kinyilatkoztatására? A költő is ugyanazt érezte, amit ma egy tanár, egy fodrász vagy szakács, csak jobban értett a megfogalmazáshoz. Merjünk a vershez nyúlni! Az általános célkitűzéssel a vers új utakat, új formákat találhat magának az új világban, egy új nemzedékben, s a kultúrát eddig nem próbált módon gazdagíthatjuk: a befogadóval.

Egyesületközi kapcsolatok határon túli társadalmi és versmondó szervezetekkel

– a civil szervezetek együttműködésére a fiatalabb korosztály cserekapcsolatainak kialakítására
– a civil szervezetek hátáron átnyúló szakma együttműködésre

A Magyar Versmondók Egyesülete évek óta építi nemzetközi kapcsolatait. Szlovákiában, Szlovéniában és a Vajdaságban, a Partiumban, Erdélyben önálló műhelyek, szervezetek alakultak és csatlakoztak egyesületünkhöz. Segítségünkkel Erdélyben is megkezdődött az önálló – szuverén – szervezet kialakítása, akik szintén kérték a csatlakozási lehetőséget egyesületünkhöz.

Az igényeknek megfelelően segítjük a határainkon kívül élő magyar nyelvű versmondók és versmondó események megvalósulását, így többek között rendszeresen részt veszünk a Vajdasági Szép Szó Műhely rendezvényein, táboraikban, felkészítő műhelymunkáikban, Erdélyben, Szé-kelykeresztúton, Zilahon. Rendszeresen részt veszünk a felvidéki, kárpátaljai, az erdélyi és szlovéniai versmondó versenyeken és szakmai segítséget nyújtunk megrendezésükhöz.

A Kaleidoszkóp VersFesztivál nemzetközivé válásával a Kárpát-medence 7 országa kapcsolódott be a programokba. Négy éve immár New Yorkban és Los Angelesben is rendeztünk találkozót, tavalyelőtt a krakkói lengyel és magyar közönség előtt zajlottak pódiumművészeti programok, 2007-ben Berlinben, 2008-ban pedig Svédország kapcsolódott be a versmondó előadóművészetbe.

A Magyar Versmondók Győr-Moson-Sopron Megyei szervezete Nyugat-szlovákiai, esetenként Szlovéniai versmondó eseményeinek rendezvényeinek rendszeres résztvevői közreműködői. Ugyan ilyen feladatokat lát el Az Északkelet-magyarországi Regionális Versmondó Egyesületünk Nyugat-Szlovákiában és Kárpátalján.

Felületek, kiadványok, projektek

A Magyar Versmondók Egyesületének saját kiadású negyedéves szakmai folyóirata a Versmondó, amely publikációk, portrék, esemény-beszámolók, kritikai elemzések és tanulmányok mellett a hivatalos versenyfelhívásokat is közli.

Az egyesület négy internetes oldalt üzemeltet:
vers.hu: az egyesület központi információs oldala
versmondo.hu: a Versmondó folyóirat elektronikus változata
versfesztival.hu: a Kaleidoszkóp nemzetközi VersFesztivál honlapja
versradio.hu: a Versrádió honlapja

A Magyar Versmondók Egyesülete hozta létre az Első Magyar Versszínházat, amely 2008 óta működik, s amelynek célja, hogy a klasszikus pódiumművészet mellett a társművészeti ágakkal közösen mutasson be verselőadásokat, a ma emberének nyelvén.

Az egyesület Versirodát is üzemeltet, amely a művészek kiközvetítésén túl zsűritagok delegálásával és rendezvényszervezéssel is foglalkozik.

To Top