Barion Pixel
Connect with us

Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

Jelen felhasználási feltételek a szolgáltató, valamint a szolgáltatás igénybe vevője (felhasználó) között létrejövő szerződés. Az oldal felhasználójának minősül a weblap regisztrált vagy regisztráció nélküli látogatója, illetőleg bárki, aki az oldal szolgáltatásait igénybe veszi. A felhasználás megkezdése jelen szabályzat (szerződés) kötelező érvényű elfogadásának minősül. A kiskorú felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük vállal teljes felelősséget. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szabályzatot (szerződést) indoklás nélkül, egyoldalúan módosítsa. Az oldal használatával létrejövő szerződésnek nyelve magyar, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, ezért azt a szolgáltató nem iktatja, a szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

Vers beküldési szabályzat

Az alábbiakban ismertetjük a versek beküldésével kapcsolatos szabályainkat.

A vers.hu amatőr és kortárs alkotók számára biztosít felületet, hogy saját verseiket publikálhassák. Az oldalra mások alkotásait, akár elhunyt, vagy még abban az esetben sem szabad beküldeni, ha az alkotójuk hozzájárult annak leközléséhez, vagy úgy gondolod, hogy a vers szabadon felhasználható forrásból származik. Más költő versének saját fordítását vagy átdolgozását abban az esetben tudjuk elfogadni, ha teljesül a következő két feltétel: (1) az eredeti vers szerzői jogi védelme már lejárt (ez általában a szerző halála utáni év első napjától számított 70. év, de függ a szerző nemzetiségétől), vagy a szerző írásos engedélyt adott a fordítás illetve átdolgozás publikálására (melyet kérésre be tudsz mutatni); (2) megjegyzésként feltünteted az eredeti szerző nevét és művének címét.

A szerzői jogsértésen ért felhasználók törlésre vagy kitiltásra kerülhetnek, illetve további verseket csak főmoderátori hozzájárulással publikálhatnak az oldalon.

A vers beküldésével kijelented, hogy annak szerzője te vagy, és a vers nem sérti harmadik fél jogait. A beküldéssel ingyenes és nem kizárólagos jogot adsz arra, hogy az a vers.hu oldalon, esetlegesen a Magyar Versmondók Egyesülete Facebook oldalán, valamint a vers.hu RSS-ét, illetve vers megjelenítő scriptjét használó más lapokon megjelenjen.

Egyéb jogi tudnivalók

14 éven aluliak csak törvényes képviselői felügyelet mellett küldhetnek be verset az oldalra. A 18 éven aluliak vers beküldéséhez a törvényes képviselő írásos beleegyezése szükséges, melyet a szolgáltató esetleges utólagos kérésére be kell tudnia mutatni.

A szolgáltató jogosult, de nem köteles a beküldött verseket ellenőrizni. A felkerült versekkel kapcsolatos esetleges jogi problémák esetén a felelősséget minden esetben teljes mértékben a vers beküldője (vagy törvényes képviselője) vállalja. Amennyiben az oldalon közzétett tartalommal kapcsolatban harmadik fél eljárást indít vagy igényt támaszt, a vers beküldője (vagy törvényes képviselője) a felmerülő valamennyi költség és kár megtérítését magára vállalja. Jogsértés esetén a szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyekkel szemben.

A beküldött verseknél esetleges címzett neve vagy felhasználóneve a regisztráció során elfogadott szabályzat alapján feltüntetésre kerül. Amennyiben úgy döntesz, hogy szeretnéd töröltetni neved, az az egész regisztráció törlésével jár, a versekkel egyetembe, amit a következő címen tehetsz meg: magyarversmondok@gmail.com

A szolgáltató fenntartja a jogot bármely beküldött vers akár indoklás nélküli visszautasítására vagy utólagos törlésére.

Név választás

A versek alapvetően az alkotó teljes nevével szerepelnek az oldalon. Becenevet csak külön kifejezett kérésre jelenítünk meg a vers szerzőjeként, amely kérés elmaradása esetén a verset formai hibára hivatkozva visszaküldjük az alkotónak. Becenévként keresztnevet nem tudunk elfogadni. Nem fogadjuk el az “Anonymus” nevet, illetve ennek változatait, valamint a túlságosan extrémnek ítélt, számokkal illetve egyéb speciális karakterekkel kezdődő neveket sem. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szerzők listájában, illetve esetlegesen toplistákon vagy más helyeken csak a teljes névvel szereplő alkotókat szerepeltesse.

A PTK 2013. évi V. törvény 2:49.§ 2. értelmében, ha egy felhasználó neve összetéveszthető egy már korábban is alkotó személy nevével, az érintett személy kérelmére a felhasználó a saját nevét csak megkülönböztető toldással vagy elhagyással használhatja oldalunkon, ezért fenntartjuk a jogot, hogy ilyen esetben a verseknél szereplő nevet utólag megváltoztassuk.

Vers témája

 • Nem küldhetőek be olyan alkotások sem, amely
 • személyiségi jogokat, adatvédelmi törvényeket sértenek;
 • jogszabályba ütköznek, vagy bűncselekményre, jogsértésre történő felhívást közölnek;
 • nemzeti, etnikai, faji vagy vallási hovatartozás alapján hátrányosan megkülönböztetőek;
 • személyeskedő, rágalmazó, kötekedő, kegyeletsértő vagy gyűlöletkeltő tartalmúak;
 • piszkálódóak, szándékosan egy vagy több személy idegesítése céljából lettek írva;
 • korábban már elutasításra kerültek;
 • más módon sértik a vers.hu vélt vagy valós érdekeit.

A szolgáltató jogosult, de nem köteles a beküldött műveket ellenőrizni, és közzétételüket akár külön indoklás nélkül is megtagadni vagy utólagosan törölni. A versek szabálysértő mivoltának előzetes elbírálására nincs lehetőség. Az elutasított verseket utólag elküldeni nem áll módunkban, a versek beküldés előtti, saját célra történő elmentéséről a szerzőnek kell gondoskodnia. A szabályzat durva vagy rendszeres megsértői csak főmoderátori hozzájárulással publikálhatnak további verseket az oldalon.

Megjegyzés versekhez

A megjegyzés mezőben a megjelent versnél szerepeltetni kívánt plusz információk szerepeltethetőek.

Ide kerülhet például:

 • A vers készítésének dátuma “2007. május 15.” formátumban. Ha a pontos napot nem tudod, írhatod “2007. május” vagy “2007., ősz” alakban is.
 • A vers készítésének helyszíne, “Budapest, 2007. május 15.” formában.
 • A vers címzettje, illetve hogy milyen alkalomból készült a vers (pl. “Budapest, 2007. május 15., Anna születésnapjára”).
 • A verset tartalmazó kötet címe, vagy a vers által megnyert pályázat neve.
 • A vers írásának körülményei, vagy egyéb plusz információ a vershez (pl. hogy ki ihlette a címét).

Nem kerülhetnek ide:

 • Zárójelek, idézőjelek vagy más díszítőelemek a szöveg két végére.
 • “Készült:”, és hasonló megjegyzések a dátum előtt.
 • A vers műfaját, témáját leíró szavak (ezeket utólag címkeként lehet hozzáadni a vershez).
 • Annak megjegyzése, hogy a vers saját alkotás, hiszen amúgy is csak saját művet szabad beküldeni az oldalra.
 • Honlapcímek, kivéve, ha a vers megzenésített változatára mutatnak vagy a vers megértéséhez szükséges a megtekintésük.
 • Moderátoroknak szánt üzenetek (ezek elhelyezésére külön űrlapmező szolgál).

Vers törlése

A felkerült verseket a szerzőnek lehetősége van törölni, azonban a törölt versek továbbra is fenn maradhatnak a vers.hu-tól független keresőkben, archívumokban illetve tőlünk tartalmat átvevő oldalakon. A vers.hu ezekkel az oldalakkal semmilyen kapcsolatban nem áll, és az általuk közölt tartalomért, illetve annak eltávolításáért semmilyen felelősség nem terheli. A vers.hu nem tudja garantálni a már publikált versek Internetről való végérvényes eltüntethetőségét, pusztán a vers.hu oldalról való törlésért felel.

Amennyiben töröltetni szeretnéd versed, vedd fel velünk a kapcsolatot a magyarversmondok@gmail.com e-mail címen.

Az oldal működése

A szolgáltató a szolgáltatást az adott állapotban (AS IS) nyújtja, a szolgáltatás pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a felkerült anyagok elérhetőségének biztosítása érdekében. Az esetleges hibákkal (oldal elérhetetlenség, adatbázis sérülés, illetéktelen használat, hibás működés stb.) és a szolgáltatás teljes vagy részleges megszűnésével kapcsolatos vagy az azokból eredő járulékos károkért a szolgáltató nem vállal felelősséget. A felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy az oldalra általa feltöltött tartalmakról biztonsági másolattal rendelkezzen azok bármilyen okból történő sérülése, törlése vagy elvesztése esetére.

A versek felhasználása

Az oldalon található verseket a szerzők engedélyével tettük közzé. Bár az egyes versek szabadon felhasználhatóak lehetnek, az adatbázis gyűjteményes műnek minősül, melyet szerzői jog véd. Az oldalon található művek csak az egyes szerzők vagy a vers.hu írásos engedélyével használhatóak fel más versgyűjtemény létrehozásához.

Vitás helyzetek

Az oldalra a felhasználók előzetes moderálás nélkül is küldhetnek be tartalmat. A jogsértő vagy a vers.hu szabályzatát sértő hozzászólásokat, blogbejegyzéseket vagy verseket az adott tartalom mellett szereplő hibajelentés funkció segítségével vagy az impresszumban megadott e-mail címen lehet bejelenteni. A szolgáltató minden bejelentést ellenőriz, és a kifogásolt tartalmat a lehető leghamarabb eltávolítja az oldalról.

A beküldött tartalmakért minden esetben a beküldő felel.

A regisztrált felhasználó tudomásul veszi és vállalja, hogy amennyiben az oldalon harmadik fél a jogait sértő tartalmat helyez el, úgy azzal kapcsolatban a szolgáltató felé annak törlésén felül további igénnyel vagy követeléssel nem élhet.

Az oldalon a versek és a fórum moderálását az erre jogosultságot kapott tagok végzik. A szolgáltató nem vállal felelősséget a munkájuk hibátlanságáért, pontosságáért, illetve az ezzel kapcsolatos más problémákért, azonban utólagos bejelentést követően minden esetet kivizsgál, és megteszi a szükséges lépéseket.

A szolgáltató és a felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A felhasználó vállalja, hogy vitás esetekben a szolgáltatót e-mailben értesíti, aki 15 napon belül válaszol a felmerülő problémára. A felhasználó a szolgáltató döntését elfogadja, és önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Egyéb rendelkezések

Amennyiben az oldalon közzétett tartalommal kapcsolatban harmadik fél eljárást indít vagy igényt támaszt, a tartalom beküldője (vagy törvényes képviselője) a felmerülő valamennyi költség és kár megtérítését magára vállalja.

Amennyiben a jelen szabályzat valamely része jogtalannak vagy érvénytelennek minősülne, a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét az nem érinti.

A felhasználási feltételek bármely pontjának akár egyszeri megsértése is a hozzászólások vagy a felhasználónév külön figyelmeztetés nélküli törlésével, a hozzászólások időleges tiltásával, vagy az adott felhasználó IP cím, felhasználónév vagy egyéb egyedi jellemzők alapján történő részleges vagy teljes blokkolásával, illetve bizonyos szolgáltatások megtagadásával járhat. A szolgáltató kizárólagos joga, hogy a szabálysértőkkel szemben használt szankciókról döntsön, ezzel kapcsolatos semmiféle igénynek vagy kártérítésnek helye nincs. A szolgáltató kizárja a felelősséget minden, a felhasználó törléséből, hozzászólási jogának megvonásból vagy kitiltásából eredető kárért. A kitiltott személyek csak a szolgáltató írásos engedélyével regisztrálhatnak újra az oldalra. A szolgáltató a szabálysértésektől függetlenül is fenntartja a jogot bármely felhasználó külön figyelmeztetés és indoklás nélküli törlésére vagy kitiltására.

To Top