Barion Pixel
Connect with us

A VERSSZÍNHÁZRÓL

A Magyar Versmondók Egyesülete, mint a Magyar Színházi Társaság és a Magyar Teátrumi Társaság tagja, a költészeti színház, a versszínházi műfaj és a versmondó előadóművészet, a pódiumművészet képviselőjeként tevékenykedik megalakulása óta. Az 1992-ben alakult egyesület a rendszerváltás után elsők között létrejött társadalmi szervezetek egyike. Hazai és külföldi tag-, illetve társszervezeteit összefogva tartja életben és koordinálja a magyar nyelvű versmondó mozgalmat, folytatja versszínházi programját és tehetségkutató, tehetséggondozó munkáját. Az egyesület ifjúsági, művészeti, közművelődési, oktatási-pedagógiai és szakmai érdekképviseleti feladatokat lát el. A Magyar Versmondók Egyesülete csaknem valamennyi rangos versmondó verseny, műhely, továbbképzés, tábor és találkozó szakmai segítője, a költészet, a versmondás és az anyanyelvi kultúra elismert letéteményese. Célunk a vers emberközelbe helyezése, a költészet, mint a magyar nyelv éltetője, társadalmi rangjának visszaállítása, a diaszpóra magyarság segítésre, a Kárpát-medencei magyar ifjúság anyaországi kapcsolatainak erősítése. Az egyesület működteti az Első Magyar Versszínházat, kiadja a Versmondó című szakmai folyóiratot, üzemelteti a Versrádiót, tematikus és közösségi versoldalakat működtet a világhálón, versmondó versenyeket, fesztiválokat, műhelyeket, táborokat szervez, előadóművészeket és versrendezőket képez, és segíti a hátrányos helyzetben élőket. 

Produkciói messzebbre mutatnak, mint a hagyományos értelemben vett színházi előadások funkciói. Szerepét tekintve ott van ugyanis

– az anyanyelvápolás
– a magyar kultúra terjesztésével, ápolásával a nemzeti identitás erősítése
– a tantermi és a beavató színházi előadások esetében az ifjúsági művészeti nevelés, a drámapedagógia és a verspedagógia eszközrendszerének ötvözete a TIE színházi neveléssel
– az önálló művészeti ágként magyar sajátoságnak tekinthető élő versmondás útjának egyengetése
– hagyományápolás az évfordulós klasszikus költők és írók emlékestjeinek színpadra állításával, a népköltészeti alkotások újra felfedeztetésével az országszerte megnyitott NépmesePontokban
– a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő általános és középiskolai tanulók tanórán kívüli oktatása
– az egész életen át tartó tanulás jegyében felnőttek képzése, készségfejlesztése verspedagógiai, drámapedagógiai és élménypedagógiai eszközökkel
– a versszínházi műfaj népszerűsítése, a megszólaló költészet innovatív útjainak keresése
– tehetségkutatás és tehetséggondozás vers- és prózamondó versenyek, találkozók, műhelyek, táborok révén, továbbképzések a szemináriumok és műhelymunka keretében
– közművelődési feladatához mérten a vers közelítése a szélesebb rétegek felé
– szakma és közönség közötti kapcsolat kialakítása, tapasztalatcserék szakmai fórumokon
– szakmai értékek felvonultatása a Versmondó folyóiratban és az egyesület tematikus honlapjain
– művészeti produktumok létrehozása és megóvása az Első Magyar Versszínház révén
– a magyar népköltészet, tájhagyomány 21. századi felelevenítése a NépmesePontokban
– közösségépítés és információ áramoltatás, kedvezményekre épülő tagsági kártya biztosítása
– rendhagyó irodalomórák és oktatási célú tájelőadások művelődési házakban, hazai és határon túli oktatási intézményekben

Az Első Magyar Versszínház égisze alatt a Magyar Versmondók Egyesülete 2008 óta hozza létre a különböző versszínházi előadásokat, intézményesített formában. Funkciója szerint a Versszínház bemutatkozási tér hivatásos és amatőr színészek, előadóművészek, zenei előadók számára. Összefogja és gyűjti a határokon túli versélet, előadói élet anyagait, szereplőit. A Versszínház ennek szellemében hidat képez költők, versmondók és a közönség között. Színpadán biztosítja a klasszikus magyar és világirodalom legszebb versanyagának jelenlétét, bemutatja a modern magyar líra verseit és élő alkotóit. Teret biztosít a színészek és hivatásos előadók számára önálló estjeik bemutatására. Új kifejezési formák és tartalmak létrehozására ösztönzi a színház- és előadóművészeket. Repertoárján a klasszikus estek és színpadra állított elbeszélő költemények mellett a versekre koreografált mozgásszínház, a megzenésített irodalom és az utcaszínház is jelen van.

Kapcsolatot a tart a KLIK tankerületeivel és a különböző szintű oktatási intézményekkel, rendhagyó irodalomórákat, énekórákat és történelemórákat szervez, felhívja a figyelmet versműhelyek szerepére, propagálja előadásait, és vendégül látja a felnövekvő értelmiséget.

Számon tartja az európai verséletet, fordításokra ösztönöz mindkét irányban. Kapcsolatot tart a tengerentúli magyarsággal, segít a nyelv megőrzésében.

Állandó találkozási lehetőséget biztosít a klasszikus és az élő költészettel és annak képviselőivel, a szabadidő hasznos, értékes, de szórakoztató eltöltésére ad lehetőséget a kikapcsolódni vágyó polgárok különböző generációinak; kapcsolatot tart a médiával, serkeneti és ébren tartja az érdeklődést a színház és versélet iránt. Kapcsolatot tart a nagyobb lapokkal, televíziókkal és rádiókkal.

Ezeket az alábbi formában és módokon tudja tenni:

 • versszínházi előadások, köztük az értékes magyar költészet kötelező tananyaga és kuriózumok
 • verszenei koncertek, klasszikus, könnyűzenei és folk stílusú előadókkal, zenekarokkal
 • vers-, próza- és mesemondás, versenyek, találkozók, gálaestek révén
 • versfilm: költészetre épülő művészfilmek, versfilmes alkotások, versklipek vetítése
 • költészeti találkozók, könyvbemutatók
 • verskiállítások, képzőművészeti tárlatok
 • versklub hobbi versmondóknak és verséneklőknek
 • versműhely tehetséges fiataloknak, a tehetséggondozás érdekében
 • rendhagyó irodalomórák, beavató színházi előadások a közoktatásban tanulóknak
 • fesztiválok megrendezése, helyszínének biztosítása
 • állandó közösségi tér üzemeltetése, kávézó, irodalmi lapokkal, kötetekkel felszerelve, gyermek- és állatbarát módon
 • a működési kiadások részbeni fedezése végett termek bérbeadása, rendezvények szervezése, művészek és produkciók kiközvetítése

To Top