Barion Pixel
Connect with us

Váci Mihály művei

Ereszalja. Versek. Bp. 1955, Magvető.

Nincsen számodra hely! [Két elbeszélő költemény.] (Ill. Váci András.) Bp. 1957, Magvető.

Bodza. [Versek.] Bp. 1959, Magvető.

Mindenütt otthon. Versek. [Bp.] 1961, Szépirodalmi Kiadó.
[Utánny.] 1962, Szépirodalmi Kiadó.

Tvardovszkij, Alekszandr: Egyre messzebb. Elbeszélő költemény. Fordította Váci Mihály.
Bp. 1962, Európa Kiadó.

Szegények hatalma. [Versek.] Bp. 1964, Magvető.

A zsezse-madár. 1960-64. Tanulmányok, cikkek, vallomások. Bp. 1964, Szépirodalmi Kiadó.

Kelet felől. [Válogatott versek.] (Ill. Hincz Gyula.) Bp. 1965, Magvető.

Akác a forgószélben. Válogatott versek. (Ill. Váci András.) Bp. 1966, Kozmosz Könyvek.

Eső a homokra. [Versek.] (Ill. Váci András.) Bp. 1968, Magvető.

HALÁLA UTÁN MEGJELENT KÖTETEI

A sokaság fia. [Posztumusz versek.] Sajtó alá rend. és utószó: Váci Mihályné.
(Raszler Károly két rajzával.) Bp. 1970, Szépirodalmi Kiadó.

Százhúszat verő szív. Válogatott versek. 1955-1970. Vál., szerk. Váci Mihályné Juhász Mária és Mátyás Ferenc. Bev. Illyés Gyula. (Ill. Váci András.) Bp. 1971, Magvető.
2. kiad. Bp. 1973, Magvető. 3. kiad. Bp. 1975, Magvető. 4. kiad. Bp. 1976, Magvető – Szépirodalmi Kiadó.

Toldi feltámadása. Összegyűjtött prózai írások. Szerk. és bev. Simon István. Bp. 1972. Szépirodalmi Kiadó.

Váci Mihály válogatott versei. Vál., bev. Garai Gábor. Életrajz és jegyzetek Váci Mihályné Juhász Mária. Bp. 1974, Kozmosz. (A magyar irodalom gyöngyszemei.)
2. kiad. Bp. 1977, Kozmosz.

Jegenye. [Vál. Írások, versek.] Szerk. Váci Mihályné Juhász Mária. Bev. Arató Ferenc. Bp. 1975, Tankönyvkiadó.

Utazás Bürokronéziában. (Szatirikus költemény.) Bev. Garai Gábor. (Ill. a szerző.) Bp. 1978, Magvető.

Váci Mihály összegyűjtött művei. Bev. Illyés Gyula. Bp. 1979, Magvető. 2. kiad. Bp. 1982, Magvető.

Fecske, fecske, könnyű fecske. [Gyermekversek.] Vál., szerk. Farkas László. (Ill. Zsoldos Vera.) Bp. 1980, Móra Kiadó.

Értelmes terhek alatt. Válogatott versek. Vál. Váci Mihályné Juhász Mária. Bp. 1984, Szépirodalmi Kiadó.

A jövő irgalmáért. Válogatás Váci Mihály verseiből. Vál. Függ Zsuzsa. (Ill. Sonkoly Tibor.) Nyíregyháza, 1984, INFORM GMK.

Rózsák a jégen. Válogatott prózai írások. Vál., szerk. Váciné Juhász Mária. Bp.1990, Magvető.

Valami nincs sehol. Válogatás Váci Mihály verseiből. Vál., szerk. és bev. Finta Éva. Miskolc, 1994, Felsőmagyarországi Kiadó.

Valami nincs sehol. Váci Mihály, Simon István és Garai Gábor vál. versei. Vál., szerk. Baranyi Ferenc. Bp. 2003, Papirusz Book Kiadó.

Lobogó jegenyék. Ismeretlen napló 1956 októberéből, versek és vallomások. Vál., szerk. és bev. Tasnádi Gábor. 18 oldal képmelléklettel. Bp. 2004, Közdok Kiadó.

Pirók, télen. Gellérthegy, Lágymányos tájékairól. [Versek, próza, beszélgetések stb.] Vál., szerk. Ladányi András és Tasnádi Gábor. (Ill. Molnár József és Váci András.) Bp. 2005, Váci Mihály Kör.

A Napló. [Hasonmás kiadvány Váci Mihály 1956-os naplójáról.] Szerkesztette, a borítót készítette és a bevezető tanulmányt írta: Ladányi András. Kiadja: Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület, Nyíregyháza; Váci Mihály Kör, Budapest. Készült: Beregi Nyomda, Vásárosnamény. Nyíregyháza, 2006. október 23. 54 oldal.

KÖNYVEK, BIBLIOGRÁFIÁK VÁCI MIHÁLYRÓL

ROSZSZIJANOV, O[leg] (K)[onsztantinovics]: Hudozsesztvennaja individual’noszt’ v szovremennoj vengerszkoj poezii. Juhász (Ferenc) Simon (István) Váci (Mihály) Moszkva, 1969.

TEZLA, Albert
Váci Mihály. Bibliográfia. Hungarian Authors. Cambridge (Massachusetts, USA). 1971

KOVÁCS Sándor Iván
Váci Mihály. [Kismonográfia.] Bp. 1972, Akadémiai Kiadó. (Kortársaink.)

RAITTILA. Anna-Marija: Keskipäivän pilvi. Runoja-(VÁCI Mihály): Hiekassa jaban.
[Runoja.] Helsinki. 1972. Kirjayhtymä.

SOMOGYI Jolán szerk.
Váci Mihály (1924-1970). Emlékezések és szemelvényes, illusztrált bibliográfia. (Ill. Váci András.) Nyíregyháza, 1974, Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár.

VARGA Józsefné szerk.
Írások Váci Mihályról. (Bibliográfia -1971.) Nyíregyháza, 1974, Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár.

KÁRMÁN István szerk., tipográfia
“Szegénység hatalma”. Váci Mihály emlékest [alkalmával], Vác, 1978. május 20. Váci Mihály sajátkezű karikatúráival (2 old) és Váci András 32+3 grafikájával. Vác, 1978. Híradástechnikai Anyagok Gyára

VÁCI Mihályné, id.
Legyen munkátokon áldás! (Visszaemlékezések.) Bp. 1981, Magvető. (Tények és tanúk.)

MARGÓCSY József szerk.
Váci Mihály emléknapok Tiszaszalkán és Nyíregyházán 1984. december 8-án és 10-én. (Varga Józsefné: A Váci Mihályról szóló irodalom, 1971-1985; emlékezések, tanulmányok.) Nyíregyháza, 1986, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár.

LADÁNYI András
Váci Mihály, “Élj tiszta tüzeidben”. Interjúk, [dokumentumok.] 33 oldal képmelléklettel. Nyomdacoop, Budapest, 2000.

TAR János szerk.
Váci Mihály élete képekben. Nyíregyháza, 2002 ?

TAR János
Mi igaz, és mi nem? Váci Mihály életével kapcsolatos ellentmondások és tények. Nyíregyháza. 2004, Grafit Nyomda “R Kft.

TOLDI Éva
A szegénység, a szelídség és a szolgálat lírikusa. Váci Mihály biblikus költészete. [Tanulmány és versek.] Bp. 2004, Vasas-Köz Kft.

LADÁNYI András
Halotti maszkoddal kezemben. Kiadja a Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár, Nyíregyháza; Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület, Nyíregyháza; Váci Mihály Kör, Budapest. Készült: IMI Print Nyomda, Nyíregyháza. Nyíregyháza, 2006. 464 oldal.

 

 

To Top