Barion Pixel
Connect with us

Ratkó József költészete

Ratkó József lírája az élményköltészet, a lírai realizmus jegyében indult, majd a metaforikus-látomásos jelleg került túlsúlyba verseiben.
Gyermek- és ifjúkorának alapélménye az árvaság, a szegénység, a kisemmizettség. A megpróbált gyermekkor gyakori motívuma költészetének. Világképének fontos eleme a közösség, a szegénységből felemelkedettek iránti hűség, az etikai elkötelezettség, a közéleti felelősségérzet.
Indulása, élményanyaga a Hetek (Ágh István, Bella István, Buda Ferenc, Kalász László, Raffai Sarolta, Serfőző Simon) költői csoportosuláshoz köti. Ratkó József első kötete a Félelem nélkül 1966-ban jelent meg önéletrajzával, és egy csapásra a nemzedék élvonalába emelte a költőt. Már itt kitapintható volt néhány olyan vonás, amely mindvégig megmaradt: a következetes fegyelemmel megtartott etikai magatartás, a fegyelmezett versbeszéd, az őszinte, tiszta szóhoz való ragaszkodás. A helyét kereső ember szorongása, majd a közösségi eszmények és a valóság ellentéte jut kifejeződésre verseiben.
Mint kortársainál, nála is megfigyelhetjük a népköltészet hatásait éppúgy, mint a század modern törekvéseinek eredményeit is. József Attila szellemi öröksége ösztönzőleg hatott Ratkó költészetére. A származás, a sors rokonsága, a korai élmények hasonlósága erősen rányomta bélyegét a pályakezdő versekre. Pályájának derekán belső szemléletük rokonsága okán egy olyan nagy poéta szellemének vonzáskörébe került, mint Nagy László. Igazságkeresése, tisztasága, szabad lelkülete a Nagy Lászlói etika példájával könnyebben el tudta viselni a világot, amelyben élt. Ratkó József fegyelmezett versbeszédű költő. Pontosan fogalmaz, képeit kemény kőből faragta az idő. Nem nyelvteremtő művész, inkább arra találni példát, hogy elfelejtett szavainkat, beszédfordulatainkat újra a fény felé engedi.
A művek esztétikai színvonala magas fokú igényességről tanúskodik. Ratkó “hűségese a dalnak”, költői világképe alig változott az idővel, legfeljebb a hangsúlyok rendeződtek át költészetében. Lírájának tartópillérei: az elkötelezettség, hűség, szenvedélyes igazságkeresés, tenni akarás.

A költő szellemiségét tovább élteti az utókor. A nagykállói Korányi Frigyes Gimnázium a Magyar Versmondók Egyesülete és tagszervezete, az Északkelet-magyarországi Regionális Versmondó Egyesület támogatásával kétévente megrendezi a Ratkó József országos vers- és prózamondó versenyt.
Hatvan városában – amelyhez a költő sok szállal kötődött – 1990-től az ő nevét viseli egy utca, és emlékét őrzi a Ratkó József Közművelődési Egyesület is.

(forrás: Magyar Irodalmi Lexikon)

 

To Top