Barion Pixel
Connect with us

Tanulmányok Ignotusról

• S-ó: Magyarosság és irodalom = Huszadik Század, 1904. I. 225-226;
• GYULAI Pál: A Slemil keservei = Uő: Bírálatok, Budapest, 1911;
• HATVANY Lajos: Ignotus = A Nyugat almanach, Budapest, 1912. 45-46;
• ADY Endre: Ignotus háborús könyve = Nyugat, 1917. I. 315-316. 3. szám;
• HORVÁTH János: Könnyű ötletek = Irodalomtörténet, 1918. 361-362;
• NAGY Andor: Mit csinál például Ignotus? = Az Ember, 1921. 31. szám, 7-8;
• LUKÁCS György: Még egyszer Ignotus = Munkás, 1923. március 23., 25. szám, 2;
• BABITS Mihály: Ignotusról = Nyugat, 1924. II. 661, 23. szám;
• KOSZTOLÁNYI Dezső: Világ, 1916. augusztus 27. = Uő: Egy ég alatt, szerk., szöveggondozás: RÉZ Pál, Budapest, Szépirodalmi, 1976;
• KOSZTOLÁNYI Dezső: Párbeszéd magammal = Nyugat, 1924. december 1. = Uő: Egy ég alatt, szerk., szöveggondozás: RÉZ Pál, Budapest, Szépirodalmi, 1976;
• DÓCZI Jenő: Ignotus irodalomtörténeti szerepe és jelentősége = Nyugat, 1924. II. 672-696, 23.szám;
• A Nyugat Ignotus-száma, 1924. 23. szám;
• BABITS Mihály: Ignotusról = Nyugat, 1924. II. 661, 23. szám;
• SCHÖPFLIN Aladár: Ignotus sorsa = Nyugat, 1924. II. 662-665, 23. szám;
• FENYŐ Miksa: Ignotus = Nyugat, 1924. II. 669-671, 23. szám;
• KARINTHY Frigyes: Ignotus = Nyugat, 1924. II. 697-698, 23. szám;
• TERSÁNSZKY Józsi Jenő: Ignotus = Nyugat, 1924. II. 700-702, 23. szám;
• FÖLDI Mihály: Ignotus – élet és eredmény = Nyugat, 1924. II., 23. szám. Első részlet, Második részlet, Harmadik részlet;
• ELEK Artúr: Ignotus Rómában = Nyugat, 1924. II. 712-713, 23. szám;
• FELEKY Géza: Ignotus és az élet = Nyugat, 1924. II. 710-711, 23. szám;
• BABITS Mihály: A Nyugat és az Akadémizmus = 1930. Nyugat, I. 171-177;
• FENYŐ Miksa: Az Ignotus eset = Magyar Hírlap, 1930. 24. szám 3-4. = Nyugat, 1930. I. 178-182, 3. szám;
• IGNOTUS Pál: Ignotus kontra Nyugat = A Toll, 1930. 5. szám, 9-13;
• BABITS Mihály: A halhatatlanság halála = Nyugat, 1933. I. 267-270, 5. szám;
• ZSOLT Béla: Ignotus után = A Toll, 1933, 66. szám, 32-34;
• BABITS Mihály. Az Ignotus-ügy = Nyugat, 1937, I. 159-160, 2. szám;
• IGNOTUS Pál: Ignotus-ügy és Babits eset = Szép Szó, 1937. IV. 149-154;
• NÉMETH László: Ignotus = Uő: Készülődés, Budapest, 1941;
• KOMLÓS Aladár: Ignotus = Libanon, 1943, 36-38;
• ERDŐS Jenő: Ignotus = Csillag, 1948. 3. szám, 43;
• HATVANY Lajos: Jegyzetek az elűzött és visszatért Ignotusról = Haladás, 1948. 52. szám, 2.;
• KÁRPÁTI Aurél: Ignotus = Haladás, 1949. 32. szám, 5;
• KIRÁLY István: Meghalt Ignotus Hugo = Szabad Nép, 1949. augusztus 5. 180. szám, 5;
• SÓS Endre: Ignotus = Huszadik Század, 1949. 4. szám, 282-286;
• GELLÉRT Oszkár: Ignotus = Uő: Kortársaim, Budapest, 1954, 176-181;
• FENYŐ Miksa: Emlékezések Ignotusról = Irodalmi Újság, 1959, 16. szám, 7;
• KOMLÓS Aladár: Ignotus. = Uő: A magyar költészet Petőfitől Adyig, Budapest, 1959. 401-406;
• BÓKA László: Ignotus és a magyar kritika = MTA I. OK., 1960. XV: 345-374;
• FENYŐ Miksa: Ignotus = Uő. Följegyzések a „Nyugat” folyóiratról, Kanada, Ontario, 1960. 47-52;
• HATVANY Lajos: Ignotus. Arckép Ignotusról = Uő: Irodalmi tanulmányok, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1960, 371-394;
• SPIRÓ Dezső: Ignotus = Irodalmi Újság, 1960. 7. szám, 6;
• ARADI Zsolt: Az Idők Mögül – az Idő Sodrában. Ignotus emlékének = Irodalmi Újság, 1961. október 1., 19. szám, 5;
• BÓKA László: Ignotus adat = Uő: Arcképvázlatok és tanulmányok, Budapest, 1962. 83;
• TERSÁNSZKY J. Jenő: Ignotus = Uö: Nagy árnyakról bizalmasan. Budapest, 1962. 67-76;
• KOMLÓS Aladár: A Nyugat kritikusai = Magyar Tudomány, 1963;
• SÓS Endre: Ignotus = Új Írás, 1964, 118-120, 233-236;
• BESSENYEI György: Ki a vezér? = Új Írás, 1965. 6. szám, 96-99;
• KOMLÓS Aladár: Ignotus, a kritikus = Kortárs, 1965, 128-134;
• KOMLÓS Aladár: Ki a vezér? = Kortárs, 1965. 1339-1340;
• BÓKA László: Ignotus és a magyar kritika = Uő: Válogatott tanulmányok, Budapest, Magvető, 1966. 448-488;
• KOMLÓS Aladár, Ignotus = Uő: Gyulaitól a marxista kritikáig, Budapest, Akadémiai, 1966;
• SCHÖPFLIN Aladár: Ignotus sorsa = Uő: Válogatott tanulmányok, Budapest, Szépirodalmi, 1967, 413-418;
• SÓS Endre: Ignotus hagyatéka = Új Élet, 1968. 1. szám, 5;
• KERESZTURY Dezső: Törlesztődő adósság. Emlékezés Ignotusra = Élet és Irodalom, 1969. május 1. 18. szám, 7;
• KOMLÓS Aladár: Ignotus = Nagyvilág, 1969. 901-902;
• RÓNAI Mihály András: Ignotus = Népszabadság, 1969. november 2.;
• SZALATNAI Rezső: Száz éve született Ignotus = Magyar Nemzet, 1969. november 2.;
• DÉNES Zsófia: Úgy, ahogy volt. Ignotus, első mesterem = Új Írás, 1972. 10. 106-109;
• [FENYŐ Miksa], Feljegyzések és levelek a Nyugatról, szerk.: VEZÉR Erzsébet, Budapest, Akadémiai, 1975;
• BOKOR László: Ignotus és József Attila „vitája” a szocializmusról = Tiszatáj 1975. 4. szám, 75-81;
• GÁL István: Móricz, Babits, Ignotus = Tiszatáj, 1979. 7. szám, 27-30;
• CAVAGLIÁ, Gianpiero: Hazafiság és irodalom. Megjegyzések egy századeleji vitához Ignotus körül = A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. A II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Bécs, 1986. szeptember 1-5., elhangzott előadások. II. kötet, szerk.: JANKOVICS József et al., Budapest, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, 1989, 744-748;
• BÁRDOS László: Az „indiszkréció-ankét”, rövid összefoglalásban = A Nyugat-jelenség (1908-1998), szerk. SZABÓ B. István, Budapest, Anonymus Kiadó, 1998. 185-191;
• ANGYALOSI Gergely: A nem osztott vélemény. Ignotus kritikai nézeteiről = A Nyugat-jelenség (1908-1998), szerk.: SZABÓ B. István, Budapest, Anonymus, 1998. 33-39;
• TVERDOTA György: „A Nyugat útja”- Ignotus után = A Nyugat-jelenség, 1908-1998., szerk.: SZABÓ B. István, Budapest, Anonymus, 1998. 192-198;
• ANGYALOSI Gergely: Ignotus avagy a kritikai impresszionizmus = Uő: Kritikus határmezsgyén, Debrecen, Csokonai, 1999, 92-107;
• ANGYALOSI Gergely: Egy kritikus politikai nézetei. Ignotus és az első világháború = Uő: Kritikus határmezsgyén, Debrecen, Csokonai, 1999. 126-134;
• ANGYALOSI Gergely: A Kísérletek korszaka Ignotus pályáján = Uő: Kritikus határmezsgyén, Debrecen, Csokonai, 1999. 108-125;
• ANGYALOSI Gergely: Átértékelés, kirekesztés, kanonizálás. Ignotus és a Nyugat viszonya a két világháború között = Alföld, 2000. 8. 61-79;
• BALÁZS Imre József: „Ismeri Ön a cuplingert?”. A nő-szerep konstrukciója és szubvertálódása Ignotus Emma-leveleiben = Alföld, 2000. 8. 53-64;
• BENKŐ Krisztián: Ignotus és Emma. Veigelsberg Hugó álnevei = Irodalomismeret, 2001. 11. 135-138;
• KOSZTOLÁNCZY Tibor: A Slemíl keservei. Ignotus indulása = Pillanatkép a hazai irodalomtudományról, szerk.: KENYERES Zoltán és GINTLI Tibor, Budapest, Anonymus, 2002. 108-115;
• KOSZTOLÁNCZY Tibor: Egy közjáték tanulsága. Ignotus és a Szerda = Modern Filológiai Közlemények, 2002. 2. szám, 100-121;
• KOSZTOLÁNCZY Tibor: Arról, aki valóban ismeretlen = Vigilia, 2003. 9. szám, 687-692;
• ANGYALOSI Gergely: Egy hamvába holt vita = Irodalomtörténet, 2004, 1. szám, 99-113;
• ANGYALOSI Gergely: Az impresszionista műbírálat mint alkotó tevékenység. Ignotus és Pikler Gyula = Alföld, 2004. 10. szám, 33-41;
• LENGYEL András: A „kormányozható impasszibilitás”. Ignotus és Márai vitája Kosztolányiról = Híd, 2005. 9. szám, 18-35;
• KARDOS Péter: Ignotus, Emma asszony levelei. Részletek a kötet bevezető tanulmányából = Ezredvég, 2006. 10. szám, 51-52;
• SAS Péter: A skízma-per avagy Horváth János és Ignotus = Sztánai Napok 2005, szerk.: BALÁZS Imre József et al., Kolozsvár, 2006;
• DEDE Franciska: Férfiak szoknyában. Emma asszony (Ignotus) levelei és Horkayné (Herczeg Ferenc) beszélgetései a Hétben és az Új Időkben = A nők világa. Művelődés- és társadalomtörténeti tanulmányok, szerk.: FÁBRI Anna, VÁRKONYI Gábor, Budapest, Argumentum, 2007. 285-311;
• ANGYALOSI Gergely: A politika mint az irodalom tapasztalata (Ignotus és a politika) = Alföld, 2008. 6. szám, 61-67

(OSZK – Kézirattár, a válogatott bibliográfiát szerkeszti: Rózsafalvi Zsuzsanna)

 

To Top