Barion Pixel
Connect with us

Heltai Gáspár bibliográfia

Főbb művei

Catechismus Minor… (Kolozsvár, 1550);

A Biblianac első része… (Kolozsvár, 1551);

A reszegsegnek és tobzódásnac veszedelmes voltáról való Dialogus (Kolozsvár, 1552, hasonmás kiadása Stoll Bélától, Bp., 1951);

Száz Fabula… (Kolozsvár, 1566, kritikai kiadása Imre Lajostól a Régi Magy. Kvtárban, 1897);

Háló… (Kolozsvár, 1570, és Régi Magy. Kvtár, 36. sz.);

Cancionale (Kolozsvár, 1574; újabb kiadás: Varjas Béla 1962);

Chronica az Magyaroknac dolgairúl… (Kolozsvár, 1575, kiadásai: Toldy Ferenc 1854, Varjas Béla 1943);

Válogatott írások (Nemeskürty István válogatása, Bp., 1957);

H. G. válogatott művei (válogatta és a bevezetőt írta Székely Erzsébet, Bukarest, 1957).

Irodalom

Borbély István: H. G. (Bp., 1907); Waldapfel József: H. G.-ról (Irod. tanulm. 1957);

Klaniczay Tibor: A magyar reformáció irodalma (Irod. tört. Közl. 1957);

Nemeskürty István: A magyar széppróza születése (Bp., 1963).

 

To Top