Barion Pixel
Connect with us

A zsidó és az Úristen

Fejtő Ferenc:
A zsidó és az Úristen

Ez a nagyesszé egyszerre tekinthető a zsidóság mibenléte meghatározási kísérletének, a zsidó sors és történelem filozófiai felmérésének, a zsidó identitástudat gyökerei boncolásának, vallásfilozófia és történelemfilozófia bölcseleti egybekapcsolásának, végül – de korántsem utolsósorban Fejtő Ferenc saját identtása kísérleti meghatározásának, legmélyebb valója egyszerre misztikus és diszkurzív kimondásának. A mindenféle szempontból rendhagyó kísérlet a szerző talán legjelentősebb munkája. Megalkotásában egyszerre vett részt az önéletíró, a szépíró, a történész, az irodalomtörténész és a filozófus Fejtő, egyúttal kiegészülve a más munkáiban ritkán színre lépő vallási gondolkodóval és Istenkeresővel.

A kötet egyik alapvető gondolata, hogy “a történelem színpadán fellépő minden nép – tisztán emberi cselekedetein kívül vagy épp azok által – transzcendentális jellegű drámai cselekmény részese”. Ezt a transzcendentális kötődést vizsgálja Fejtő a zsidóság társadalmi-történelmi sorsa nagy csomópontjaiban, ebből vezeti le a zsidó sajátosságokat és identitástudatot. Grandiézus történelemképe, filozófiája természetesen hatalmas vita is Hegellel, Marxszal és Lukáccsal. Fejtő természetesen nem vallásos a szó felekezeti értelmében, sem zsidóként, sem katolikusként (korán áttért a katolicizmusra), ám mindenképp “foglya” a transzcendenciának, amely megtapasztalásairól – élete talán legnagyobb élményeiről – is számot ad könyvében. Műve természetesen nem egyenes vonalú, nyugodt előadású értekezés. Sokféle ellentmondás feszíti, és a szerző épp ezekre az ellentmondásokra hegyezi ki beszédmódját. A szinte mérhetetlen tudásanyagot és tán még hatalmasabb gondolati matériát görgető, művelt és sokféle empátiával felruházott olvasót feltételező nagyesszé.

(Legeza Ilona)

BEJELENTKEZÉS
EDDIGI VERSEIM
MEGOSZTOTT VERSEK
VERSMONDÓK KÖZÖSSÉGE


Facebook

Termékek

TOVÁBBI TERMÉKEK →

To Top