Barion Pixel
Connect with us

Megosztott versek

A Gregor Hanna felhasználó összes verse >>>Esőcsepp a zongorán

Az ablakban ült, és nézte a vihart. Szíve szabálytalanabbul vert, mint a tetőn kopogó esőcseppek; mellkasát kimondhatatlan erővel szorították az érzések; lélegzetvételei egyre szaporábbak lettek, csak egy-egy váratlan dörgésnél szorult össze a torka. Izgatott volt, szinte remegett a teste. Hogy megnyugtassa magát, lassú zenét kapcsolt és behunyta a szemét. A zongoraszó átjárta egész testét, a feje búbjától a lábujja hegyéig.
A vihar miatt elvesztette a kapcsolatot a külvilággal. Egyedül volt, mégsem volt magányos. A barátai mindig ott voltak vele egy-egy emlékfoszlány képében. Egy hang, egy kép bármikor segített felidézni néhány kedves, szeretetteljes, nevetős, vagy épp szomorú, fájdalmas emléket valakiről. Nem volt ez másként most sem. Bár a tomboló viharban alig-alig hallotta a zongora örvénylő hangjait, mégis ott érezte Őt maga mellett. Fejét csendben a vállára hajtotta és együtt nézték a mindent elborító esőt, hallgatták, ahogy a zongora hangjába vegyülő cseppek hol elemi erővel, hol pedig tiszta nyugalommal sártengerré változtatják a világot. Különös érzések kavarogtak benne, amit csak felerősített a meg-megdörrenő égbolt. Szerette volna megölelni a mellette ülő néma alakot, szerette volna elmondani neki, hogy hiányzott, hogy jó újra látni, de nem merte. Félt, hogy egyetlen szava nyomán megtörik a varázs, elhalkul a zongora, megfullad a világ. Így hát csak mély lélegzetet vett, hogy magába szívja az eső földöntúli illatát, amely láthatatlan köpenyként burkolt be mindent és mindenkit.
A következő másodpercben, mintha egy láthatatlan pengével vágták volna át, olyan egyszerre némult el a zongora és állt el az eső. Kinyitotta a szemét, felkelt a székből, és becsukta az ablakot. Darabokra hullott a kép. Ahogy újra körülvette a fizikai valóság, a rá váró teendők nyomasztó súlya, már el is felejtette, hogy az imént még ült mellette valaki, akinek erős vállára hajthatta gyönge fejét, és akivel együtt nézhette a némán könnyező világot...
(2013. július 11.)

To Top