Barion Pixel
Connect with us

A Szentháromság – szabad értelmezésben

Irodalmi pályázat: a Szentháromság – szabad értelmezésben

A Trinität pályázati kiírás témája: 1+1+1=1 Szentháromság. A téma szabadon értelmezhető. A € 8.000 összdíjazású pályázatra saját, eddig nem publikált szövegeket várnak Kelet-, Délkelet-Európából és a német nyelvterületről, műfaji kötöttség nélkül.

A pályázat témájához

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében: Ezekkel a szavakkal vetnek keresztet az emberek a világ összes katolikus templomában. És a történelem folyamán számtalanszor suttogták ezeket a szavakat homlokot, szájat és mellkast megérintve. Az isteni szentháromság központi kérdés a keresztény hitben, dialektikusan kérdőre vonva ezzel az egyistenhitet. A keresztények megnevezik a misztériumot és hitvallásukként mondják: Hiszek egy Istenben, az Atyában,… hiszek egy Istenben, a Fiúban,… hiszek egy Istenben, a Szentlélekben.

A korai kereszténység hittanítói – az elsők között Aurelius Augustinus (354-430), aki nyolc könyvet írt a Szentháromságról – megpróbáltak gondolkodókként áthatolni a Szentháromság problémáján. De Augustinus óvva int: „Aki azt hiszi, hogy megértette a Szentháromságot, nem találta meg Istent.”

A XII-XVIII. századi himnuszköltészetben a Szentháromságban, a hármas egység toposzát látták. Ezután a képlet mormolásától eltekintve hallgatás uralkodott a témában. Vagy a viták más előzményekkel, profán szövegekben zajlottak, gondoljunk csak Hegeltől A szellem fenomenológiájára.

A képzőmüvészet lélegzetelállító, inspiráló, de sokszor félrevezető ábrázolásokat vésett bele a kulturális emlékezetbe a Szentháromságról.

Minden kép, metafora, vízió, midnen filozofikus-teologikus rendszerteremtési kísérlet alapja a hármas szám archetipikus potenciálja. Sokrétűséget jelent, alkotóerőt, növekedést, előre haladó mozgást, a kettősség áthidalását, szintézist. A három az első szám, amelyre a „minden” kifejezés ráillik. Vagy ahogy Arisztotelesz írja: „A hármas az egészet jelöli, mert van elje, közepe és vége”.


A pályázat követelményei, leírása

A terjedelem nem haladhatja meg a 12.000 karaktert. A szövegeket eredeti nyelven, digitálisan és postai úton is kérik beküldeni. Minden műfajban várják a beküldött pályaműveket, de teológia értekezésekkel és moralizáló vagy misszionárius szövegekkel nem lehet pályázni. A téma ettől eltekintve szabadon feldolgozható.

A pályázat összdíjazása € 8.000, amelyet Prof. Dr. Philipp Harnoncourt adományoz, 80. születésnapja alkalmából.

1.díj € 4.000,-
2.díj € 2.500,-
3.díj € 1.500,-

A zsűri: Alida Bremer, Hubert Gaisbauer, Fabjan Hafner, Barbara Sax, Alexander Sitzmann.

A zsűri többségi szavazással dönt a díjazott szövegekről és a projekt során kiadott könyvbe kerülésről.

Az irodalmi pályázat egy nagyobb projekt része, melynek keretein belül egy képzőművészeti pályázat is kiírásra került. (A pályázati kiírás szövege: www.kultum.at/trinitaet).

Beküldési határidő: 2011 március 14. (postai bélyegző dátuma).

Az eredményhirdetés 2011 májusában lesz. A győzteseket postai úton értesítik. (És közzétesszük a www.kultum.at/trinitaet weboldalon is). A díjkiosztóra a Szentháromság ünnepe (június 20.) utáni héten kerül sor.

A digitális beküldéseket a következő e-mail címre kérik:
elisabeth.wimmer@kultum.at

Tárgy: TRINITÄT /négyjegyű azonosítószám /(nemzetiség)

Név nélkül, a négyjegyű azonosítószámmal ellátva a következő címre küldjék postai úton:

Kulturzentrum bei den Minoriten
Mariahilferplatz 3/1
Trinität / Literatur / vierstellige Kennzahl
A-8010 Graz

A levélnek tartalmaznia kell egy második lezárt borítékot is, amire kívül rá kell írni ismét a négyjegyű azonosítószámot, a benne lévő lapon pedig a szerző, a mű címe, a szerző születési dátuma, állampolgársága, címe, e-mail címe és telefonszáma álljon.

További információ:
Mag. Elisabeth Wimmer
Tel.: +43 (0) 316 711133
Fax: +43 (0) 316 804118750
Email: elisabeth.wimmer@kultum.at

 

To Top